Traditionel- og Alfa – Kinesiologi

Kinesiologi bygger på den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi og den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Behandlingen fokuserer på den sammenhæng, der er imellem kroppens muskler, organer og meridiansystem.

Meridiansystemer er de baner, der løber gennem kroppen til de indre organer og forsyner dem med energi. Nogle gange opstår der blokeringer i banerne, så energien ikke kan flyde frit, og der opstår psykiske eller fysiske lidelser. Hvis der er for meget eller for lidt energi i den pågældende meridian er der tale om en ubalance, og det kan kinesiologi rette op på.

Kinesiologi til behandling af pyskisk ubalance

Med Alfa kinesiologi arbejder jeg med psykiske og biokemiske ubalancer, som har manifesteret sig på det fysiske plan, så som allergi, stress og fobier. Her bruger jeg kinesiologi som feedback på kroppens ubalance og afbalancerer kroppens systemer ved hjælp af alfa kinesiologiske teknikker.

Kinesiologisk muskeltest

En grundlæggende tanke i kinesiologien er, at alt hvad et menneske haroplevet, lagres i kroppen som en slags ”kropshukommelse”, og at man kan få adgang til denne kropshukommelse via en muskeltest. Tankegangen er, at man ved hjælp af musklen kommunikerer med cellerne i kroppen uden om hjernen og talesproget.

En kinesiologisk muskeltest kan foregå på flere måder, men foregår ofte ved, at klienten holder sin arm strakt ud fra kroppen, hvorved den muskel man ønsker at teste, aktiveres. Herefter nævner behandleren det, hun/han vil teste for eller lader klienten holde det produkt (f.eks. et kosttilskud), kinesiologen ønsker at teste.

Behandleren presser så let ned på klientens håndled, samtidig med at klienten skal forsøge at bevare stillingen. Hvis klienten kan holde sin arm i udgangspositionen, tolkes det som et ”ja”, hvis armen derimod giver efter for presset, tolkes det som et ”nej”.

Nogle behandlere foretager nogle særlige indledende tests, som skal sikre, at resultaterne i muskeltesten bliver pålidelige. Blandt andet undersøges om klientens væskebalance er i orden. Er der ubalance, korrigeres det ved, at klienten bliver bedt om at drikke noget vand.

Den kinesiologiske muskeltest har til formål at afdække, om der er balance ienergien i meridianerne. Nogle kinesiologer mener, at de ved hjælp af muskeltests kan teste, hvordan energien i kroppen reagerer på fødevarer. 

Fødevaretest

Under testen kan klienten få udvalgte fødevarer placeret på kroppen. Hvis testen viser, at en muskel er svagere efter berøringen med en fødevare, tolker kinesiologen det som et tegn på, at fødevaren skaber ubalance i energien i kroppen.
Hvis testen viser, at musklen er stærkere, tolker kinesiologen det som et tegn på, at fødevaren kan hjælpe med at genoprette kroppens balance.

Fysiske og psykiske symptomer ved ubalance i kroppens energisystemer, som skyldes langvarig, kronisk og traumatisk stress:

​- Muskelspændinger og hovedpine

– Rygsmerter opg lændesmerter

– Piskesmæld

– Kronisk træthed, binyre træthed

– Angst

– Ubalance i krop, psyke og sjæl

– Kroppens manglende evne til at genvinde og bevare sundhed

– Kroppens manglende evne til at komme til kræfter og styrke kroppens selvhelbredende evner

-Overfølsomhedsreaktioner, fødevareintolerancer

– Allergi

– Fobier

– Indlæringsvanskeligheder og ADHD​

Kontakt os

 naturmedicinsk-klinik@live.dk

30340212

Toldbodvej 9. 2. sal, 5700 Svendborg

Åben efter aftale:
Tirsdag: 17.00 – 21.00

Torsdag: 17.00 - 21.00

Lørdag: 10.00 - 16.00