Heilpraktik

Hvad er heilpraktik?

Heilpraktik er behandling med blandt andet urter, vitaminer, mineraler og homøopatiske lægemidler. I behandlingen kan der også indgå andre behandlingsformer som Kinesiologi, Irisanalyse, akupunktur, zoneterapi eller massage.

Tankegangen i heilpraktik er, at kroppen i stor udstrækning kan helbrede sig selv.

Hvis kroppen udsættes for små belastninger f.eks. manglende søvn, mindre virusinfektioner og stress, så foretager kroppen en række ”reguleringer” af kroppens kemiske processer og dermed kan sygdom ofte undgås.

Sygdom opstår ifølge heilpraktikere, når kroppen udsættes for større belastninger end den selv kan bekæmpe. Heilpraktik fokuserer derfor på at styrke kroppens evne til at ”regulere” sig selv. Behandlingen i heilpraktik kaldes derfor ”regulationsterapi”.

Regulationsterapien har til formål at stimulere kroppen, så kroppen afgifter hurtigere end den forgiftes. Dermed mener heilpraktikere, at kroppens selvregulerende kræfter aktiveres, og kroppen er i stand til at klare belastningerne.

Ifølge helipraktikken standses belastninger på kroppen ved:

 • At fjerne belastende næringsstoffer
 • At reducere eller ophøre med indtagelse af stimuli, som f.eks. nikotin, kaffe og alkohol
 • At kroppen får tilstrækkelig søvn og hvile.

Kroppens evne til at regulere sig selv kan ifølge heilpraktikken aktiveres og forstærkes med:

 • Tilpasset og nærende kost
 • Vitaminer og mineraler
 • Urteteer
 • Homøopatiske midler
 • Motion, frisk luft, sol og rigelig væskeindtagelse.

Heilpraktik er oprindeligt en tysk behandlingsform. Navnet kommer af det tyske ord ”heile”, som betyder at helbrede. De fleste heilpraktikere i Danmark har en eksamen fra Tyskland.

Hvad bruges heilpraktik til?

Ifølge heilpraktikere bruges heilpraktik til en lang række sygdomme, eksempelvis:

 • Gigtlidelser
 • Problemer i bevægeapparatet
 • Fordøjelsesproblemer
 • Tilbagevendende infektioner.

Ifølge heilpraktikere kan heilpraktik også bruges forebyggende.

Hvordan foregår heilpraktik?

Den første konsultation hos en heilpraktiker, som varer mellem en halv og to timer, indledes med en grundig samtale og en analyse af klienten – i de fleste tilfælde i form af en irisanalyse.

 

Irisanalyse

På baggrund af analysen sammensætter heilpraktikeren en behandlingsplan, som er tilpasset den enkelte klient. Planen vejleder om brug af homøopatiske lægemidler, urter eller vitaminer og mineraler. Behandlingen kan også indeholde Kinesiologi, akupunktur, zoneterapi eller massage.

Heilpraktikeren rådgiver desuden klienten omkring livsstil og tankemønstre, hvis behandleren vurderer, at det har betydning for klientens tilstand.

Hvor længe behandlingen varer, og hvor mange konsultationer klienten skal have, er individuel og afhænger både af klientens tilstand og det problem, der skal behandles. Langt de fleste klienter skal have mindst to til tre konsultationer.

Kontakt os

 naturmedicinsk-klinik@live.dk

30340212

Toldbodvej 9. 2. sal, 5700 Svendborg

Åben efter aftale:
Tirsdag: 17.00 – 21.00

Torsdag: 17.00 - 21.00

Lørdag: 10.00 - 16.00